Karol Kij
 
Profil zawodowy

Zajmuje się zarządzaniem bezpieczeństwem informacji oraz zarządzaniem usługami IT. Jako młoda, aktywna oraz przedsiębiorcza osoba wciąż poszukuję nowych źródeł wiedzy i możliwości rozwoju. Poszukuję kontaktów biznesowych, nawiążę również kontakt z osobami zainteresowanymi podobną problematyką w celu współpracy, wymiany spostrzeżeń oraz doświadczeń.

Dane personalne

Adres:

 • Warszawa

email:

www:

Wykształcenie

Szkoła Główna Handlowa 2016 - 2017

Kierunek: Zarządzanie

Specjalność: Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji
Tytuł: podyplomowe 

Politechnika Łódzka 2005 - 2007

Kierunek: Informatyka

Specjalność: Inżynieria oprogramowania i systemy sieciowe
Tytuł: magister 

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Techniczna 2001 - 2005

Kierunek: Informatyka

Specjalność: Systemy informatyczne w technice i zarządzaniu
Tytuł: inżynier  

Umiejętności/Certyfikaty/Szkolenia

Języki obce 

 • Angielski - upper-intermediate/during course

Bezpieczeństwo 

 • Certyfikat Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administratora systemów niejawnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oznaczonych klauzulą „ŚCIŚSLE TAJNE” (Polska, Unia Europejska, NATO)
 • Ochrona danych osobowych w administracji publicznej
 • "Ochrona Aplikacji Internetowych" - techniki ataku i metody zabezpieczenia aplikacji webowych
 • "Reverse engineering" - podstawy

Zarządzanie 

 • "PRINCE2® Foundation" Zarządzanie projektami
 • "PRINCE2® Practitioner" Zarządzanie projektami
 • "ITIL® V3 Foundation" Zarządzanie usługami informatycznymi
 • "HDI® Support Center Analyst "Koordynator Centrum Wsparcia
 • Udział w grze symulacyjnej "Apollo 13" (warsztaty ITIL®)

Programowanie 

 • Seminarium "Tworzenie i administrowanie dostępnymi serwisami internetowymi"
 • Warsztaty "Programowanie w języku Java"
 • Warsztaty "Zaawansowane programowanie w języku Java"
 • Warsztaty "Programista Android"

Sieci komputerowe 

 • Novell Training Certificate TCP/IP For Networking Professional

Interpersonalne 

 • Warsztaty Umiejętności Menadżerskich
 • Warsztaty: Trening zachowań asertywnych

Grafika 

 • Pakietowy Grafiki Komputerowej Photoshop i Ilustrator
Organizacje
 • Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
 • Krajowe Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Teleinformacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnej
Inne
 • Prawo jazdy kat. A i B
Doświadczenie

BezpieczneIT.com 06.2010 - aktualnie

Właściciel / Specjalista ds. bezpieczeństwa

Projekt skierowany do osób poszukujących profesjonalnego wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych. W ofercie znajdziecie Państwo zarówno usługi o charakterze stałym jak i pomoc w rozwiązywaniu bieżących potrzeb.www.bezpieczneit.com

Inspektorat Informatyki 01.2018 - aktualnie

Starszy Specjalista

Budowanie procesów efektywnego zarządzania usługami przy wykorzystaniu praktyk ITIL® oraz oprogramowania klasy ITSM - IBM Control Desk. Udział w planowaniu rozwoju systemów teleinformatycznych Sił Zbrojnych RP.  

Szkoła Główna Handlowa (SGH) 02.2018 - aktualnie

Wykładowca

Wykładowca na studiach podyplomowych o kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Infromacji  

Archiwa Mazowieckie Sp z o.o.  09.2010 - aktualnie

Administrator Bezpieczeństwa Systemów Niejawnych

Wykonywanie przedsięwzięć związanych z ochrona informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych. Administracja systemami niejawnymi oznaczonymi klauzulą "TAJNE" (polskie, NATO i EU), "Poufne" oraz "Zastrzeżone". Administracja i utrzymanie serwerów aplikacji służących do archiwizacji danych. 

Inspektorat Systemów Informacyjnych 10.2013 - 12.2017

Starszy Specjalista

Terminal Areas Security Officer. Opiniowanie projektów dokumentów. Organizacja i zarządzanie usługą Service Desk dla Urzędu Ministra oraz jednostek wojskowych na terenie całego kraju zgodnie z metodologią ITIL®. Zaprojektowanie i wdrożenie własnego (autorskiego) systemu umożliwiającego koordynację wsparcia udzielanego pracownikom organizacji wraz z usługą CallCenter. Administracja OTRS - systemem typu ServiceDesk. Projektowanie baz danych oraz aplikacji webowych. Zarządzanie usługą katalogową Active Directory.  

Ministerstwo Obrony Narodowej  01.2008 - 10.2013

Starszy Specjalista

Terminal Areas Security Officer. Opiniowanie projektów dokumentów. Organizacja i zarządzanie usługą Service Desk dla Urzędu Ministra oraz jednostek wojskowych na terenie całego kraju zgodnie z metodologią ITIL®. Zaprojektowanie i wdrożenie własnego (autorskiego) systemu umożliwiającego koordynację wsparcia udzielanego pracownikom organizacji wraz z usługą CallCenter. Administracja OTRS - systemem typu ServiceDesk. Projektowanie baz danych oraz aplikacji webowych. Zarządzanie usługą katalogową Active Directory.  

Dowództwo Wojsk Lądowych  01.2007 - 01.2008

Specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego

Prowadzenie projektów i przedsięwzięć związanych z ochroną informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych. Koordynacja bieżącej działalność kontrolnej w zakresie zgodności funkcjonowania systemów lub sieci teleinformatycznych ze Szczególnymi Wymaganiami Bezpieczeństwa (SWB) oraz przestrzegania Procedur Bezpiecznej Eksploatacji (PBE), obejmujących swoim zasięgiem jednostki organizacyjne podległe Dowódcy Wojsk Lądowych. Opracowywanie projektów dokumentów normatywnych dotyczących ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych a w tym Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa (SWB) dla systemów teleinformatycznych. Opracowywanie rocznych i okresowych ocen stanu ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych. Prowadzenie szkoleń użytkowników w zakresie ochrony informacji niejawnych przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych w funkcjonującym systemie lub sieci teleinformatycznej. Nadzorowanie przestrzegania ochrony informacji niejawnych przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych w systemie lub sieci teleinformatycznej, w tym właściwego obiegu dokumentów. Nadzorowanie przestrzegania przepisów w zakresie pracy osób w systemach teleinformatycznych. 

Zespół Informatyki Wojsk Lądowych  2001-10 - 01.2007

Starszy Informatyk

Wydział Sieci. Dodawanie nowych użytkowników do lokalnej sieci LAN i nadawanie im odpowiednich uprawnień (ActivDirectory). Rozwiązywanie bieżących problemów występujących u użytkowników sieci lokalnej, udział w opracowaniu planów awaryjnych i planu naprawy sieci lokalnej, wprowadzanie zmian mających na celu poprawienie jakości usług sieci lokalnych, instalacja oprogramowania na stacjach roboczych będących w sieci lokalnej. Wykonanie i administracja stronami internetowymi oraz serwisem WWW resortowej sieci MIL-WAN. Prowadzenie szkoleń dla żołnierzy oraz pracowników wojska z zakresu posługiwania się Internetem, obsługi poczty elektronicznej oraz tworzenia stron WWW. 

Zainteresowania

Współpraca
i wiele innych ...

Kontakt

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).